FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Mozog

mozog mozog (FT)

- ústredný orgán nervovej sústavy, uložený v lebečnej dutine. U stavovcov a človeka je mozog súčasťou ústrednej nervovej sústavy a delí sa na zadný mozog, stredný mozog a predný mozog (cf. L165;315).

--------
mozog>