FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Sufizmus

sufizmus

- hlavný mystický neortodoxný smer v islame s tendenciami k panteizmu. Sufizmus sa vyvinul z meditácií koránu a neskôr počas úspešnej expanzie islamského sveta. Spočiatku bol čisto asketický. Raní sufisti mali vzťah ku kresťanským anachoretom - Ježiš sa javí ako model mierneho, ľudí milujúceho pútnika.

Sufizmus nie je náuka, ale Cesta, ktorou sa uberá tarika čiže rád založený v 13. stor. v Anatólii a ktorý sa rozšíril do celej Osmanskej ríše. Tento rád, podobný kresťnaským tretím rádom, dal islamskému svetu mnoho vedcov, umelcov a básnikov. Až do doby Atatrkovej hlava tohto rádu pocas siedmych storočí odovzdávala pri nástupe na trón sultánovi odznaky jeho moci ( L974;7an.).

-----------
sufizmus>