FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Korán l194

Korán. L194

- arab. al-Kur'án - posvätná kniha islamu. Korán obsahuje náboženské, etické, právne, kultové a i. zásady a pravidlá konania. Korán bol zostavený v polovici 7. stor. z výrokov Mohameda. Moslimovia považujú Korán za božie zjavenie.

Delí sa na 114 kapitol ( súr) chiliastického a morálne náučného obsahu, jednotlivé súry sa delia na verše, ktorých je v celom Koráne niekoľko tisíc. Súry sa ďalej členia na verše ( áje).

Podľa miesta vzniku sa rozlišujú súry mekkské a medínske.

-------------
Korán L194>