FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Príčina

príčina príčina (FT)

- to, čo spôsobuje účinok ; stav reality, ktorý v rámci kauzálnej súvislosti vyvoláva nevyhnutne iný stav, zvaný následok. Príčina je stav alebo jav, bez ktorého by nebolo iného stavu alebo javu (účinku). Príčina je jav ( proces, udalosť), ktorý predchádza inému a vyvoláva ho. Príčina je to, z čoho niečo vzniká.

Na príčinu sa pýtame otázkami:

Čo je príčinou ...?
Čo spôsobilo, že ...?
Prečo ...?
Z akej príčiny ...?

Bytie príčinou je zapríčiňovanie.

----------
príčina>