FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Ideálny

ideálny

- dokonalý, vzorný, majúci vlastnosti ideálu; neskutočný, nedosiahnuteľný; abstraktný, existujúci iba v predstavách, v pojmoch (opak: faktický, reálny, skutočný, materiálny); ušľachtilý, nezištný (opak: zištný, hmotársky) ( L163; 388).