FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam J

Jadro atómu

jadro atómu = jadro atómové

- zložka atómu, ktorú tvoria protóny a neutróny, ktoré sa spoločne označujú ako nukleóny. Počet protónov sa rovná atómovému číslu. Izotopy sa odlišujú počtom neutrónov v jadre, čo nevplýva na chemické vlastnosti atómu. Rozpor medzi silami v jadre atómu zabezpečuje stabilitu atómu, ide o rozpor medzi väzbovými silami nukleónov a odpudivými elektrickými sialmi protónov. Keď sa zvyšuje počet protónov (atómové číslo), klesá väzbová energia v jadre. Preto je počet chemických prvkov ohraničený.

--------------
jadro atómu>