FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Pud životný (albrecht, j.)

pud životný ( Albrecht, J.)

- základ života spočívajúci vo vôli prežiť. Pud života je vlastnosť daná každej podobe života, prejavuje sa v obrane a v reprodukcii života, pôsobí defenzívne, ako aj ofenzívne. Životný pud je univerzálny a je základnou vlastnosťou tak vedomého, ako aj nevedomého života. Životný pud sa odzrkadľuje v špecifických podobách vedomia - predovšetkým v podobe pudu sebazáchovy a jeho sociálneho variantu - v podobe mocenského pudu a pudu uplatnenia sa. Špecifické podoby životného pudu sa navžajom nevylučujú, hoci môžu vyvolať odlišné situácie. Majú rovnaké ciele, hoci sú na rôznych rovinách spojené s rôznymi vlastnosťami. Životný pud v jeho bazálnych formách predstavujú biologické mechanizmy, ktoré život udržujú v jeho homeostatickej rovnováhe. Život (83) na druhej strane zasa predstavuje rovnováhu medzi svojou vnútornou integritou vyčleňujúcou sa zo svojho prostredia a prostredím, od ktorého je celkom závislý. K spomenutým vlastnostiam bazálnej roviny a stojacim ešte mimo vedomia patria automatické a mechanické prostriedky defenzie a agresie (napríklad třň a pancier), ktoré majú podrobiť prostredie životným záujmom ( L626;288).