FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Psellos, m.

Psellos, Michael (1018 Konštantinopol - 1078/1096/7? Konštantinopol)

- byzantský filozof, najvýznamnejšsí systematik byzantskej filozofie, polyhistor, literát a politický činiteľ. Jeho príklon k Platonovi bol v 11. st. prevratným činom, pretože v tom období prevládal aristotelizmus. Platonovu filozofiu, prijímanú prostredníctvom novoplatonikov, prdovšetkým Prokla, chápal Psellos ako predstupeň ku kresťanskému učeniu. Psella označujú ako kresťanského humanistu, ktorý organicky spájal antickú a kresťanskú tradíciu. Pre poznanie systému Psellovho filozofického myslenia sú dôležité jeho komentáre ku Gregoriovi z Nazianzu, ktoré sú v rukopise.

Psellos navrhol logický štvorec.