FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Stránka

stránka

- vnútorná zloľka, vlastnos», rys, črta určitej osoby, veci alebo javu, ako sa javí z určitého hµadiska ( L210;271).