FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Prijímač

prijímač

- je druhý člen komunikačnej dvojice ( komunikant)a komunikačnej sústavy. Je prijímačom správy. Pretože sa hlavná informácia nemôže prenášať, ale iba sprostredkúvať, správnejšie je, ak hovoríme, že prijímač prijíma komunikačný signál. Prijímač musí mať ten istý kód ako vysielač, aby mohol správu dekódovať. Musí mať tie isté pravidlá priraďovania nosnej informácie k hlavnej informácii a ten istý inventár jednotiek. V prijímači má však proces dekódovania smer od nosnej informácie k hlavnej ( L340;155).