FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Informácia nosná

informácia nosná

- informácia, kvôli ktorej sa uskutočňuje komunikačný proces. Nosná informácia je obsah správy, ktorý bol v odosielacom zámere hovoriaceho a ktorý počúvajúci prijíma ako vlastný komunikačný obsah. Nosná informácia je myšlienkový obsah, explicitne rozvinutý ako jazyková správa. V lingvistike ho reprezentuje sémantická rovina ( L340;147).