FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Správa

správa

- 1. informatika: (angl. message) konečná postupnosť znakov, ktorá sprostredkuje informáciu. Pri prenose správ sa často musia dodržiavať pevné pravidlá. Napríklad správy pozostávajú väčšinou z pevne formátovaného záhlavia (adresa, odosielateľ, typ správy atď.), vlastnej správy a ukončenia správy (kontrolné údaje na rozpoznanie chyby, odkazy na ďalšie správy, deliace symboly atď.) ( L426;427).

2. činnosť, ktorej cieľom je vedenie nejakých záležitostí, starostlivosť o niečo, riadenie; orgán, inštitúcia majúca na starosti vedenie, riadenie, administratíva.

---------
správa>