FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Premietanie

premietanie

- 1. základná metóda deskriptívnej geometrie: bodmi v priestore vedieme priamky (premietacie lúče), ktorých priesečníky s rovinou ( priemetňou) predstavujú priemety týchto bodov v priemetni ( L715;152).