FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam G

Geometria

geometria

1. (v stredoveku) štvrté zo siedmych slobodných umení.

2. časť matematiky zaoberajúca sa pôvodne štúdiom vlastností a vzájomných vzťahov rovinných útvarov a priestorových útvarov.

------------
geometria>