FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam B

Bod

bod

- základný geometrický útvar; podľa Euklida "to, čo nemá ani dĺžku ani šírku ani výšku". Pojem bodu bol vytvorený abstrakciou z drobných hmotných objektov (zrniek piesku, otvorov po vbodnutí ihly do niektorých materiálov a pod.). Latinské slovo "punctum" znamená vpich. Geometria študuje predovšetkým množiny bodov, preto už základné vety každej geometrickej teórie hovoria o konečných množinách bodov (dvojiciach, trojiciach a pod.) alebo o priamkach, rovinách, úsečkách, uhloch a pod., ktoré obsahujú body, skladajú sa z bodov ( L322;19).bod>