FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Predikát

predikát ( lat.)

- 1. log. : to, čo sa v logickom súde hovorí o predmete, subjekte súdu; vlastnosť predmetu; výraz alebo zmysel výrazu, ktorým sa niečomu (niekomu) niečo pripisuje (predikuje); 2. gram. prísudok ( L163;705 L715;575).

-----------
predikát>