FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Fakt

fakt (lat. factum - urobené, učinené, čo sa stalo skutočnosťou) fakt (FT)

- to, čo je, alebo čo sa deje; stav vecí, skutočnosť, to, čo stojí proti myšlienke, predstave, prianiu a vzdoruje im ako vonkajší prvok. Fakt je niečo, čo je v protiklade k všetkému iluzórnemu alebo prosto vymyslenému, ale aj proti tomu, čo je podla určitých pravidiel myslenia nevyhnutné - odtiaľto morálne a právne rozlíšenie medzi tým, čo je de facto a de iure. S tým suvisí aj Kantovo rozlíšenie medzi tým, čo 'je', a tým, čo 'má byť'.

Rozlišuje sa najmä vedecký fakt od bezprostredného faktu.

Pojem faktu závisí od významových útvarov, ktoré intervenujú v priebehu jeho vzniku, napr. logický alebo metodologický pojem faktu sa opiera o pojem vety a o pojem fixovania empirického poznania, podľa čoho sa hovorí, že fakt je veta, ktorá fixuje empirické poznanie alebo výsledok empirického poznávania. Logika alebo metodológia vedy potom pojem faktu kontraponuje pojmu teórie a pojmu hypotézy (cf. L719;79)

-------
fakt>