FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Poznámka

poznámka

- podotknutie, poznamenanie, zmienka (obyčajne krátka), pripomienka; krátky, stručný zápis, majúci za účel niečo pripomenúť, stručný záznam o niečom; kratšia, stručná úvaha ; kratší prispevok; vysvetlivka, vysvetlenie pripojené k textu pod čiarou alebo na konci publikácie (tlačená obyčajne menším typom) ( L209;400).

-----------
poznámka>