FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Publikácia

publikácia

- uverejnenie, vydanie tlačou; publikovanie; tlačou vydané dielo, obyčajne odborné, kniha, broľúra alebo časopis ( L209;661).