FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Potreba materiálna

potreba materiálna = fyzická potreba = hmotná potreba

- základná ekonomická potreba, potreba reprodukcie materiálneho života uspokojiteľná materiálnymi úžitkovými hodnotami; materiálne potreby sú kvalitativne a kvantitativne podmienené stavom rozvoja výroby, a naopak ich existencia je podnetom , ktorý spätne ovplyvňuje rozvoj výroby ( L421;321).