FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Potreba ekonomická

potreba ekonomická = hospodárska potreba

- nevyhnutnosť používania určitých konkrétnych predmetov, služieb alebo činností pre zabezpečenie hmotnej stránky života ľudskej spoločnosti; ekonomická potreba vystupuje v podobe požiadavky takýchto predmetov, služieb alebo činností alebo snahy o odstránenie ich nedostatku cestou spotreby príslušných materiálnych úžitkových hodnôt, použitia služieb alebo výkonu ekonomických činností ( L421;137).