FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Popud

popud

- vonkajšia, často náhodná udalosť , okolnosť, ktorá dáva podnetný impulz pre nástup iných udalostí. Popud sa odlišuje od príčiny, pretože ním môžu byť najrozličnejšie fakty, ktoré nevyhnutne nesúvisia s nástupom iných udalostí, účinkov (následkov). Popud môže vyvolať niektorý podstatný jav iba preto, že jav je pripravený zákonitým, nevyhnutným priebehom vývinu ( L53;385).

--------
popud>