FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Pokrok

pokrok

- napredovanie, ktoré sa spočiatku chápalo neutrálne, t. j. ako postup k lepšiemu aj k horšiemu; s nástupom novoveku ( 15. stor. - 16. stor.) sa pokrok chápe čoraz viac ako zlepšovanie, stupňovanie a vývin k vyššiemu. Súbežne s tým význam výrazu "pokrok" nadobúda ideologickú účinnosť, stáva sa prísľubom možnosti vziať osud do vlastných rúk. V súlade s tým potom pokrok prebieha vždy zároveň s vysokým hodnotením praktických schopností a zručností. Prejavuje sa to v často zdôrazňovanej, ale iba zriedka dodržiavanej požiadavke prekonať oddelenie myslenia a zručnosti, vedy, a praktických umení.

Toto zafarbenie významu výrazu "pokrok" sa začína objavovať v dôsledku nového sebauvedomenia, ktoré sa od 15. stor. začalo šíriť v kruhoch meštianstva. V mnohých mestách dosiahli meštianske rodiny blahobyt, uznanie a významné postavenie iba na základe usilovnej práce v remesle. V tom je základ postoja, ktorý vychádza z toho, že len prácou vlastných rúk môže človek zo seba niečo urobiť a niečo v živote dosiahnuť. V 18. stor. sa tento postoj systematizoval vo filozofii dejín, ktorá sa pokúšala dokázať, že to bol práve človek, ktorý vďaka svojej učenlivosti vytvoril civilizačný pokrok ( L574;250).

---------
pokrok>