FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Podobnosť

podobnosť

- vzťah medzi dvoma entitami, ktorého podstatou je transformácia, pomocou ktorej možno jednu entitu premeniť na inú, pričom určité podstatné veličiny zostanú invariantné.

Pojem podobnosti sa v exaktnej podobe objavil najpr v geometrii, menovite v euklidovskej geometrii.

Pojem podobnosti možno považovať za špeciálny prípad pojmu analógie. Niekedy sa termíny "analógia" a "podobnosť" považujú za ekvivalentné.

Existencia podobnosti je základom zvláštnej formy reduktivneho úsudku, v ktorom sa z podobnosti usudzuje na úplnú zhodu (cf. L646;62).

------------
podobnosť>