FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Hodnota estetická

hodnota estetická

- významový útvar/ významový proces, na ktorého vzniku alebo dianí participuje estetické osvojovanie si sveta človekom.