FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Protireformácia

protireformácia

- rekatolizácia - cieľavedomá snaha katolíckej cirkvi mobilizovať sily proti reformácii. Prejavovala sa v oblasti ideovej i mocensko-politickej ( jezuitský rád, barokové umenie, tridentský koncil, katolícka liga, druhé nevoľníctvo) ( L42;948).