FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Pohyb mechanický

pohyb mechanický

- anorganická forma pohybu hmoty, ktorá spočíva v zmene miesta pozemných a hviezdnych telies. Mechanický pohyb je premiestňovanie telesa vzhľadom na iné telesá. Mechanický pohyb je predmetom skúmania predovšetkým mechaniky.