FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Informácia - odkazy

informácia - odkazy

druhy/príklady informácie

informatika
informovanie

jav informačný

kanál informačný
kapacita informačného kanálu
komunikácia

názory na informáciu

signál

teória informácií
tok informačný

UNESCO