FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Signál

signál

- materiálny proces alebo stav materiálneho systému, ktorý môže byť nositeľom informácie; nositeľ informácie, ktorý prechádza spojovacím kanálom; kódovaná správa konvertovaná na tvar hmotne schopný na prepravu ( L433;23); signál je komunikačný prostriedok, ktorý umožňuje prenos informácie medzi komunikantmi (ktorý je nositeľom informácie); sú to fyzické javy, ktoré sú vnímateľné zmyslami komunikanta, resp. tie, ktoré sú extrakomunikačne snímateľné na povrchu (výstupe) vysielača alebo sú zachytiteľné v spájacom kanáli medzi komunikantmi. Signál je to, čo sa transportuje medzi komunikantmi a čo komunikanti prijímajú recepčnými ústrojmi. V prípade rečovej komunikácie sem možno zahrnúť aj nervové procesy v odstredivých a dostredivých dráhach hovoriacich a počúvajúcich, ba aj časť mozgovych dejov, ktoré vznikajú pri rečovej komunikácii a sú tiež nositeľmi informácie. Za signál možno pokladať všetky materiálne procesy, ktoré sa odohrávajú pri komunikačnom akte od mozgovej kôry hovoriaceho až po mozgovú kôru počúvajúceho ( L646;208 L340;147).

---------
signál>