FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Idea - odkazy

idea - odkazy

druhy/príklady idey

methexis
názory na ideu
parusia
útvar významový
vec

zmysel