FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Parusia

parusia (gr.)

- prítomnosť pri veci ; u Platona tu ide o súvislosť idey (9) a veci (9) zo strany idey ( L69;47).

----------
parusia>