FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Methexis

methexis (gr.)

- účasť, podielnictvo; u Platona súvislosť idey (9) a veci (9) zo strany veci Pojmom methexis Platon spojil dva svety, svet ideí a svet zmyslových vecí, ktoré nemohli zostať v úplnom odlúčení. Ale pre jeho ďalšie myslenie sa methexis sama stala ťažko riešiteľným problémom ( L69;47).

-----------
methexis>