FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Hospodárstvo - druhy/príklady

hospodárstvo - druhy/príklady

hospodárstvo administratívno-direktívne

hospodárstvo národné

hospodárstvo riadené

hospodárstvo svetové

hospodárstvo trhové

hospodárstvo vodné
hospodárstvo vojnové