FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Hospodárstvo svetové

hospodárstvo svetové

- všetky národné hospoárstva jednotlivých štátov celého sveta a systém medzinárodných ekonomických vzťahov vyplývajúcich z medzinárodnej deľby práce a existujúceho svetového trhu. Svetové hospodárstvo tak tvorí vyšší kvantitativny i kvalitatívny celok než prostý súhrn národných hospodárstiev.

Svetové hospodárstvo sa delí na vyspelé krajiny, menej rozvinuté krajiny a zaostalé/rozvojové krajiny.

-----------------------
hospodárstvo svetové>