FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Hodnota tovaru

hodnota tovaru

- entita v ekonómii tematizovaná najčastejšie pri intervencii kategórie práce a užitočnosti.

-----------------
hodnota tovaru>