FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Práca

práca práca (FT)

- premieňanie energie na výkon. Fenomén práce je predmetom reflexie v rámci rôznych foriem osvojovania si sveta človekom a v rámci rôznych vedných či filozofických disciplín a pojem práce alebo predstava o nej závisí o. i. od toho, aké kategórie intervenujú v priebehu tejto reflexie. V úvahách o práci sa uplatňuje často pojem účelnosti, cieľavedomosti, prírody, človeka, pretvárania, potreby atď. Pojem práce sa potom vymedzuje napr. ako účelná alebo cieľavedomá činnosť, ktorou človek pretvára prírodu tak, aby uspokojovala jeho potreby.

--------
práca>