FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Axiológia

axiológia

- filozofické skúmanie podstaty hodnôt; filozofia hodnôt/hodnoty. Nieked axiológiu chápu ako všeobecnú teóriu hodnotenia a hodnôť širšiu než filozofia hodnôt.axiológia>