FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Filozofia (židia)

filozofia ( Židia)

Podobne ako Arabi rozvíjali filozofiu cez prizmu koránu, aj Židia pristupovali k filozofii cez posvätnú biblickú problematiku. Židia však vo svojom racionalizme zašli oveľa ďalej, hlásali prvenstvo rozumu a založili racionalistickejšie chápanú a pestovanú filozofiu nábožensvta ( L23;193-194).