FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Ž

Židia

Židia (Jehúdím = hebr. synovia Judu) = Izraeliti
Židia (FT)

- starobylá etnická skupina nazvaná podľa potomkov izraelských kmeňov, ktoré žili v starovekej Palestíne. Názov vznikol už v staroveku, ale používať sa začal všeobecnejšie až po zničení oboch starovekých židovských štátov, Izraela a Judey, na označenie ich príslušníkov v exile. Najmä tí Izraeliti a Hebrejci, ktorí sa dostali do babylónskeho zajatia, boli tam stále častejšie nazývaní Židia a toto meno zakotvilo aj v Palestíne, Maroku a inde, kde vznikali väčšie kolónie židovských exulantov. Po dobytí Jeruzalema Rímanmi prijali tento názov aj Rimania. Niektoré skupiny Židov, napr. Sefardimovia v Španielsku, mali značný vplyv na rozvoj kultúry ( L218;263).

--------
Židia>