FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Filológia klasická

filológia klasická

- je široko koncipovaná veda o staroveku (nem. Altertumswissenschaft), ktorá popri filologickom výskume kultúry a jazykov staroveku (najmä antiky) zahrnuje jeho archeologický, umenovedný, religionistický, historickoprávny, politologický atď. výskum.

---------------------
filológia klasická>