FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Energia

energia

- schopnosť vykonávať prácu; vnútorná sila. Ako fyzikálna veličina charakterizuje stav sústavy, ktorej prírastok sa rovná práci alebo teplu, ktoré sústava prijala. Energia je stav hmotného objektu v danej vzťažnej sústave; zmeny stavu pri rôznych fyzikálnych dejoch sa opisujú ako zmeny energie.

----------
energia>