FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Duchovenstvo

duchovenstvo

- v sociológii, histórii, ekonómii: privilegovaný stav feudálnej spoločnosti ktorého vládnuce postavenie sa opieralo o vlastníctvo rozsiahlych pozemkových fondov.