FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Stav feudálnej spoločnosti

stav feudálnej spoločnosti

- spoločenská vrstva za feudalizmu s právne vymedzeným, spravidla privilegovaným postavením v štáte ( šľachta, duchovenstvo a neskoršie tzv. tretí stav - meštianstvo); príslušnosť k určitému stavu sa pokladala za dedičnú ( L421;654).