FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Divadlo

divadlo = umenie divadelné

- umelecký druh, pri ktorom herci ( mimikou, hlasom, bábkami a pod.) zobrazuj určitý dej. Zahrnuje činohru, operu, operetu, tanečné divadlo, divadlo zvuku, pantomimu, bábkové divadlo a i. Divadelné umenie sa zaraďuje medzi syntetické umenia. Divadelné umenie je predmetom najmä teatrológie.divadlo>