FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Mimika

mimika = výraz tváre = výraz obličaja

- citlivé modelovanie vnútorných psychických stavov výrazmi obličaja. Výrazom obličaja potom svoje duševné stavy oznamujeme druhým ľuďom. Mimika je forma nonverbálnej komunikácie ( L336;34an.).