FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Teatrológia

teatrológia = divadelná veda

- veda o divadelnom umení; umenovedná disciplína, ktorú tvorí divadelná história, divadelná teória, divadelná kritika a divadelná metodológia. Špecifickou zvláštnosťou teatrológie je, že predmet teatrologického výskumu treba rekonštruovať. Artefakt divadla - inscenácia, v ktorom je určujúci herecký výkon, končí sa poslednou akciou na javisku a zostávajú o ňom už len sprostredkované svedectvá, zatiaľ čo sám artefakt vo svojej časovej a priestorovej podmienenosti prestal existovať ( L300;257).