FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam U

Umenie divadelné

umenie divadelné

- najstarší druh dramatického umenia, realizujúci sa v živej interakcii herca a diváka. Divadelné umenie je kolektívnej povahy, vysoko syntetické, časopriestorové, audio-vizuálne, pokiaľ je jeho základom dráma reprodukčno-interpretačné. Divadelné umenie je predmetom teatrológie.