FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Disciplína filozofická

disciplína filozofická = disciplína filozofie

- filozofický odbor alebo časť filozofie, skúmajúca istú stránku miesta človeka vo svete; filozofickou disciplínou je napríklad gnozeológia, etika, ontológia, axiológia, dejiny filozofie a poddisciplína filozofická>