FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Diferenciácia

diferenciácia (lat.)

- proces rozrôzňovania, rozdeľovania, odstupňovania; rozlišovanie rozlíšenie.

V biológii: rozrôzňovanie, postupná špecializácia buniek podľa štruktúry, funkcie a vzájomných vzťahov; proces realizácie genetickej informácie počas individuálneho vývoja jedinca.diferenciácia>