FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Diferenciácia - odkazy

diferenciácia - odkazy

diferenčný
druhy/príklady diferenciácie

proces

rozlišovanie

vývin